DỊCH VỤ KHÁC

Thẻ thường trú nhân

Thẻ thường trú nhân (PR card) là tài liệu xác định danh tính và tư cách của thường trú nhân tại Canada. Thẻ này được sử dụng để quay trở lại Canada khi đi du lịch, và là bằng chứng để chứng minh được phép làm việc tại Canada.

Xin tị nạn

Người nước ngoài tại Canada mà gặp phải những rủi ro nguy hiểm tại nước nhà của họ và mong muốn xin tị nạn có thể nộp hồ sơ từ bên trong Canada trong một số trường hợp. Hãy liên hệ với chúng tôi để đánh giá trường hợp của bạn. Chúng tôi có làm việc với nhiều đại diện pháp lý có thể hỗ trợ bạn theo yêu cầu.

Đại diện xin tị nạn

Trước khi hồ sơ tị nạn được chấp nhận hay bị từ chối, người xin tị nạn cần phải tham dự buổi điều trần trước Ban Định Cư Tị Nạn (Immigration Refugee Board). Hãy liên hệ với chúng tôi để đánh giá trường hợp của bạn. Chúng tôi có làm việc với nhiều đại diện pháp lý có thể hỗ trợ bạn theo yêu cầu.

Đánh giá tác động thị trường lao động(LMIA)

Những chủ lao động muốn thuê người lao động nước ngoài thường phải có LMIA. Mỗi LMIA sẽ có những yêu cầu riêng tuỳ thuộc vào tính chất công việc.

Kháng cáo

Đôi khi IRCC có thể mắc lỗi về áp dụng luật hoặc đánh giá chi tiết liên quan tới hồ sơ, và việc kháng cáo trong những trường hợp đó là cần thiết. Trong kháng cáo sẽ có nhiều yếu tố cần được xem xét trong những khung thời gian theo luật định. Hãy liên hệ với chúng tôi để đánh giá trường hợp của bạn. Chúng tôi có làm việc với nhiều đại diện pháp lý có thể hỗ trợ bạn theo yêu cầu.

Phúc thẩm

Một hồ sơ bị từ chối đôi khi sẽ cần phải được chuyển tới Toà Án cấp liên bang để phúc thẩm. Hãy liên hệ với chúng tôi để đánh giá trường hợp của bạn. Chúng tôi có làm việc với nhiều đại diện pháp lý có thể hỗ trợ bạn theo yêu cầu.

Giấy thông hành cho người tị nạn

Những người được bảo vệ và những ai đã có tư cách tị nạn nhưng vẫn chưa được cấp thường trú nhân sẽ cần phải có Giấy thông hành nếu muốn đi khỏi Canada và trở lại. Loại giấy này sẽ có tác dụng đi tới mọi quốc gia, ngoại trừ nơi mà họ xin tị nạn để đi khỏi.

Lý lịch tư pháp

Lý lịch tư pháp hay còn gọi là Police Certificate là loại giấy tờ xác minh xem bạn có án tích (criminal record) ở đâu đó trên thế giới này hay chưa. Ứng viên và các thành viên trong gia đình cần xin police certificate cho các nước cư trú từ 6 tháng trở lên trong vòng 10 năm qua kể từ khi đủ 18 tuổi.