DỊCH VỤ LƯU TRÚ NGẮN HẠN

Electronic Travel Authority (eTA)

Canada miễn yêu cầu visa đối với công dân hoặc thường trú nhân của một số nước nhất định. Tuy nhiên, những người này sẽ cần eTA để tới Canada.

VISA ngắn hạn (TRV)

TRV là loại visa cho phép người nước ngoài vào Canada nếu bạn không thuộc nhóm miễn trừ đến từ các nước miễn visa. Có 3 loại visa thuộc nhóm TRV: visa vào một lần, visa vào nhiều lần và super visa.  Visa được sử dụng cho tất cả các mục đích như du lịch, học tập hay làm việc.

Giấy thông hành dạng du khách

Visitor record là giấy nhập cảnh cho phép người nước ngoài không những gia hạn thời gian thăm thân nhân, thời gian lưu trú tại Canada vì mục đích du lịch, mà còn được sử dụng để thay thế cho các tài liệu di trú trong một số trường hợp đặc biệt khác. Thời gian thông thường cho phép ở lại Canada với tư cách là khách du lịch hoặc thăm thân nhân là sáu tháng. 

Giấy phép học tập

Study permit là giấy phép học tập, cho phép học sinh và sinh viên quốc tế tham dự các trường Canada với các yêu cầu riêng tuỳ từng loại giấy phép. Một số giấy phép học tập cũng cho phép sinh viên quốc tế được phép làm việc trong hoặc ngoài phạm vi trường học.

Giấy phép làm việc

Work permit hay còn gọi là giấy phép làm việc, là loại giấy phép cho phép người nước ngoài được làm việc tại Canada. Giấy phép làm việc có thể có các yêu cầu riêng tuỳ từng loại giấy phép và có hai loại chính. Loại thứ nhất là “employer specific permit” – giấy phép làm việc có tên chủ lao động cụ thể trên giấy phép và người lao động chỉ được phép làm việc cho chủ lao động này. Loại thứ hai là “open work permit” – giấy phép làm việc mở cho phép làm việc cho bất cứ chủ lao động nào, ngoại trừ một số ngành nghề hạn chế nhất định.

Giấy phép lưu trú tạm thời

TRP là loại giấy phép lưu trú tạm thời tại Canada dành cho những người nước ngoài đang bị xem là “inadmissible”. Những người có TRP có thể lưu trú tại Canada trong một thời gian nhất định với lý do cụ thể.

*Hãy truy cập website IRCC hoặc liên hệ chúng tôi tại info@bambooic.ca.