ĐỊNH CƯ

Bảo lãnh người đã kết hôn hoặc sống chung

Bảo lãnh cho những người đã kết hôn hoặc sống chung là chương trình dành cho những công dân hoặc thường trú nhân Canada mà muốn bảo lãnh người nước ngoài là vợ chồng hoặc người đã sống chung với mình (bao gồm dị tính và đồng tính). Để đáp ứng điều kiện của chương trình này thì cả người bảo lãnh và người được bảo lãnh đều phải thoả mãn những yêu cầu của chính phủ.

Bảo lãnh cha mẹ/ ông bà

Bảo lãnh cha mẹ/ông bà là chương trình giúp những người con, người cháu là công dân hoặc thường trú nhân Canada bảo lãnh người nước ngoài là bố mẹ/ông bà của mình. Để đáp ứng điều kiện của chương trình này thì cả người bảo lãnh và người được bảo lãnh đều phải thoả mãn những yêu cầu của chính phủ.

Bảo lãnh con và họ hàng

Người nước ngoài nếu là con hoặc họ hàng có thể được công dân hoặc thường trú nhân Canada bảo lãnh. Để đáp ứng điều kiện của chương trình này thì cả người bảo lãnh và người được bảo lãnh đều phải thoả mãn những yêu cầu của chính phủ. Dạng bảo lãnh này thường được sử dụng cho những trẻ phụ thuộc mà không được bao gồm trong hồ sơ bảo lãnh vợ chồng/người sống chung trước đó, hoặc được sử dụng để bảo lãnh con nuôi. Trong một số trường hợp nhất định, những thành viên khác trong gia đình cũng có thể được bảo lãnh nếu đáp ứng đủ các điều kiện riêng.

Kinh doanh tự chủ

Những người nước ngoài có ý định tự kinh doanh tại Canada, có kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật hoặc thể dục thể thao, và có khả năng đóng góp đáng kể cho các lĩnh vực nêu trên tại Canada, có thể trở thành thường trú nhân qua chương trình kinh tế dạng kinh doanh tự chủ. Ngoài ra, những ai có kinh nghiệm quản lý trang trại và có ý định mua và quản lý một trang trại tại Canada cũng có thể nộp hồ sơ cho dạng này.

Đầu tư khởi nghiệp (SUV)

Canada đang tìm kiếm những doanh nhân có thể bắt đầu các dự án sáng tạo mà có khả năng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế trong nước và tạo thêm việc làm cho dân bản địa. Không như chương trình của nhiều quốc gia khác, những ứng viên thành công của Start-up Visa sẽ có thể di cư tới Canada với tư cách là thường trú nhân mà không cần phụ thuộc vào thành công của doanh nghiệp sẽ thiết lập.

Đề cử tỉnh bang

Mỗi tỉnh bang tại Canada đều có những chương trình đề cử tỉnh bang riêng nhằm tìm ra những ứng viên phù hợp nhất với mục tiêu phát triển kinh tế và nhu cầu nguồn nhân lực tại tỉnh bang đó. Những chương trình khác nhau sẽ có những điều kiện khác nhau và thường xuyên thay đổi mỗi năm. Để nắm được những thông tin cập nhật nhất, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Economic - Express Entry

Chương trình định cư Express Entry chọn lựa những người nhập cư dựa trên khả năng tham gia vào lực lượng lao động và khả năng thích nghi với cuộc sống tại Canada. Chương trình tính điểm mỗi ứng viên dựa trên trình độ giáo dục, kinh nghiệm, ngôn ngữ, và các yếu tố thích nghi khác.

Giúp việc sống cùng gia chủ

Hiện chính phủ Canada không tiếp nhận hồ sơ mới đối với chương trình Live In Caregiver – Người giúp việc ở cùng gia chủ. Nếu ứng viên hiện đang ở Canada, và đã tới Canada theo chương trình này, chúng tôi có thể giúp bạn gia hạn giấy phép làm việc và chuẩn bị hồ sơ định cư. Đối với các ứng viên mới muốn tìm hiểu chương trình này, vui lòng tham khảo mục Caregiver.

Caregiver - Chăm sóc trẻ nhỏ và Chăm sóc người bệnh

Chương trình mới của Live-In Caregiver dành cho người giúp việc đã không còn yêu cầu người lao động phải ở cùng gia đình chủ mặc dù hợp đồng vẫn có thể yêu cầu điều kiện này. Ở một số trường hợp, các thành viên trong gia đình có thể đi cùng người lao động trong thời gian làm việc tại Canada. Những người giúp việc sẽ phải tuân theo các yêu cầu cụ thể của chương trình riêng dành cho họ nếu muốn ở lại định cư. Hai chương trình hiện nay là Chăm sóc trẻ nhỏ và Chăm sóc người bệnh.

Nhân đạo và tệ nạn

Nhân đạo và Tị nạn là những lý do giúp những trường hợp đặc biệt. IRCC sẽ đánh giá có cấp thẻ trường trú nhân hay không bằng cách đánh giá riêng từng trường hợp.

Định cư cho người có giấy lưu trú tạm thời (TRP)

TRP là loại giấy phép cư trú tạm thời tại Canada dành cho những người nước ngoài đang bị xem là “inadmissible”- không được phép vào Canada. Những người có TRP không những có thể lưu trú tại Canada trong một thời gian nhất định với lý do cụ thể, mà còn có thể nộp hồ sơ định cư nếu đáp ứng đủ các điều kiện của chương trình.