CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tôi có buộc phải sử dụng dịch vụ di trú để nộp hồ sơ không?

Không. Những người nộp hồ sơ không có nghĩa vụ phải sử dụng dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp cho hồ sơ của mình. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị thông tin và giấy tờ liên quan để hoàn thành một bộ hồ sơ có thể rất căng thẳng và tốn nhiều thời gian. Rất nhiều khách hàng thấy dễ dàng, tiết kiệm thời gian và hiệu quả về mặt kinh tế khi sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi.

Hồ sơ di trú của tôi có được đảm bảo là sẽ thành công không?

Không. Chúng tôi không phải là cơ quan xét duyệt hồ sơ hay cơ quan đưa ra quyết định đối với hồ sơ. Chúng tôi chuẩn bị tốt nhất hồ sơ của bạn và dựa vào đó cơ quan có thẩm quyền sẽ có đánh giá cuối cùng. Bất cứ ai đảm bảo thành công đối với hồ sơ của bạn có nghĩa là họ đang nói sai sự thật và đồng thời chính họ cũng đang vi phạm luật định.

Chuyên gia Di trú (RCIC) có chi phí dịch vụ thấp hơn Luật sư hay không?

Đôi khi có, đôi khi không. Các RCIC có kinh nghiệm độc nhất và chuyên sâu mà phần lớn các luật sư không có. Điều này không có nghĩa là dịch vụ của chúng tôi luôn tốt hơn dịch vụ của luật sư, nhưng đôi khi điều này là đúng. Chúng tôi không muốn so sánh mình với các RCIC và các luật sư khác. Chúng tôi đánh giá hồ sơ của bạn dựa trên nhiều yếu tố, và nhiều khi các bộ hồ sơ sẽ có những điểm đặc biệt cần lưu ý riêng. Chi phí làm dựa trên sự phức tạp của hồ sơ mỗi người và dựa trên kinh nghiệm làm việc của người chuẩn bị hồ sơ. Chúng tôi có thể bàn luận với khách hàng để đưa ra lịch trình thanh toán phù hợp nhất.

Tôi nên sử dụng dịch vụ của luật sư hay RCIC trong hồ sơ di trú của mình?

Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. RCIC cần trải qua một kì thi riêng trong ngành di trú để đủ điều kiện cấp phép hành nghề theo các quy định của ICCRC. Chúng tôi được yêu cầu dành tối thiểu 16 giờ tín chỉ mỗi năm để đào tạo chuyên sâu về các chủ đề nhập cư và quốc tịch. Các luật sư cũng được yêu cầu phải trải qua khóa đào tạo chuyên sâu để trở thành luật sư, nhưng không khóa đào tạo nào trong số đó được yêu cầu cụ thể để hành nghề luật di trú. Cũng như các nhà Chuyên gia di trú, luật sư cũng phải hoàn thành các khoá đào tạo liên tục mỗi năm, nhưng việc đào tạo của họ có thể thuộc bất kỳ lĩnh vực pháp lý nào mà họ có đủ điều kiện hành nghề. Có những RCIC tốt và không tốt, cũng như có những luật sư tốt và không tốt. Điều quan trọng là bạn phải đảm bảo xác minh rằng các RCIC và luật sư mà bạn đang nghĩ tới cần phải có tư cách hoạt động hợp pháp. Thông tin liên hệ của ICCRC có thể được tìm thấy tại đây. Bạn có thể thấy nhiều thông tin lý lịch của RCIC mà bạn muốn chọn.