DỊCH VỤ VỀ QUỐC TỊCH

Hồ sơ Quốc tịch

Thường trú nhân Canada, những người đã có PR, có thể nộp hồ sơ Quốc tịch nếu muốn trở thành công dân Canada khi đã đáp ứng đủ các điều kiện.

Bằng chứng Quốc tịch

Công dân Canada và những người có quyền công dân (con của công dân Canada) có thể nộp xin bằng chứng Quốc tịch Canada. Tài liệu này là tài liệu chính có thể được sử dụng, và trong một vài trường hợp là một yêu cầu bắt buộc để xin cấp SIN (số bảo hiểm xã hội) và Hộ chiếu Canada.

Hồ sơ đánh giá Hộ chiếu

Chúng tôi sẽ phân tích đánh giá các yếu tố liên quan tới hồ sơ xin cấp Hộ chiếu và tư vấn các tài liệu cần thiết liên quan với mức phí hợp lý.